All articles

Category: Must Know

AI Chatbots: Exploring the Advantages for Businesses

AI Chatbots: Exploring the Advantages for Businesses

 • All
 • Must Know
November 30, 2023

Chatbots have long been used in dialogue boxes on company websites and social media, operating on an "if/then" algorithm. Such bots were unable to respond to unique questions. However, the situation has changed, with companies actively implementing AI-powered chatbots.

AI Chatbots: Exploring the Advantages for Businesses

Чат-боти на базі AI: розбираємо переваги для бізнесу

 • All
 • Must Know
November 30, 2023

Чат-боти давно використовуються в діалогових вікнах на сайтах та соцмережах компаній, і їхня робота була побудована за алгоритмом «якщо/то». Такі боти не були здатні відповідати на унікальні питання. Наразі ситуація змінилася – компанії почали активно впроваджувати чат-боти на базі штучного інтелекту.

AI Chatbots: Exploring the Advantages for Businesses

Чат боты на базе ИИ: разбираем преимущества для бизнеса

 • All
 • Must Know
November 30, 2023

Чат-боты давно используются в диалоговых окнах на сайтах и соцсетях компаний, и их работа была построена по алгоритму «если/то». Такие боты не были способны отвечать на уникальные вопросы. Теперь ситуация изменилась – компании начали активно внедрять чат-боты на базе искусственного интеллекта.

What is Technical English and why it is important for IT Specialist

Какво е технически английски и защо е важен за един IT специалист?

 • All
 • Must Know
November 30, 2023

През последните няколко години може да се наблюдава постоянно нарастване на интереса към информационните технологии. IT секторът в почти всяка развита страна е един от най-перспективните от гледна точка на кариера и влияние върху икономиката. И това просто не може да се направи без технически английски.

What is Technical English and why it is important for IT Specialist

What is Technical English and why it is important for IT Specialist

 • All
 • Must Know
November 29, 2023

Over the past few years, there has been a consistent growth in interest in information technology. The IT sector is practically one of the most promising in terms of career prospects and economic impact in almost every developed country. In this field, knowledge of technical English is essential.

What is Technical English and why it is important for IT Specialist

Що таке технічна англійська і чому вона важлива для ІТ-фахівця

 • All
 • Must Know
November 29, 2023

За останні кілька років можна спостерігати постійне зростання інтересу до інформаційних технологій. Сфера IT практично у кожній розвиненій країні є однією з найперспективніших з погляду кар'єри та впливу на економіку. І в ній просто не обійтись без знання технічної англійської мови.

What is Technical English and why it is important for IT Specialist

Что такое технический английский и почему он важен для ИТ-специалиста

 • All
 • Must Know
November 29, 2023

За последние несколько лет можно наблюдать постоянный рост интереса к информационным технологиям. Сфера IT практически в каждой развитой стране является одной из самых перспективных с точки зрения карьеры и влияния на экономику. И в ней просто не обойтись без знания технического английского языка.

10 Ideas for Mobile App in 2024

10 идеи за създаване на популярно мобилно приложение през 2024 г

 • All
 • Must Know
 • Trends
November 27, 2023

Съвременният потребител изисква иновативни и персонализирани решения и точно в този контекст разработването на мобилни приложения се превръща в ключов фактор за успешното взаимодействие на марки, услуги и частни лица с тяхната аудитория. В тази статия, въз основа на статистически данни, сме събрали актуални идеи за създаване на мобилно приложение, което вероятно ще бъде конкурентно и търсено през 2024 г.

10 Ideas for Mobile App in 2024

10 ідей для створення затребуваного мобільного застосунку у 2024 році

 • All
 • Must Know
 • Trends
November 27, 2023

Сучасний користувач вимагає інноваційних та персоналізованих рішень, і саме в цьому контексті розробка мобільних додатків стає ключовим фактором успішної взаємодії брендів, сервісів та приватних осіб з їхньою аудиторією. У цій статті, орієнтуючись на статистичні дані, ми зібрали актуальні ідеї для створення мобільного застосунку, який, ймовірно, буде конкурентним і затребуваним у 2024 році.

10 Ideas for Mobile App in 2024

10 идей для создания востребованного мобильного приложения в 2024 году

 • All
 • Must Know
 • Trends
November 27, 2023

Современный пользователь требует инновационных и персонализированных решений, и именно в этом контексте разработка мобильных приложений становится ключевым фактором успешного взаимодействия брендов, сервисов и частных лиц с их аудиторией. В этой статье, ориентируясь на статистические данные, мы собрали актуальные идеи для создания мобильного приложения, которое, с большой вероятностью, будет конкурентно и востребовано в 2024 году.

CV Request Form