Блог

Всички статии

Специалист по информационни технологии: Преглед на специалностите, описание. Част 3

Продължаваме да разглеждаме кои ИТ специалности, технически и нетехнически, са търсени днес. Ще вземем предвид и личните качества, които ще ви помогнат да решите в коя сфера на ИТ да започнете кариерата си.

В предишните две статии (PART 1 и PART 2) обърнахме внимание на различни професии, които са свързани със сферата на информационните системи и програмирането. Това е доста широка гама от професии, които се отнасят не само до техническата област. Във връзка с развитието на изкуствения интелект ИТ изживява активен растеж и се появяват нови специалности. Как да разберете къде точно да се насочите и коя IT индустрия да изберете?

Личностни качества, които ще помогнат на станете успешен IT-специалист

Професията на ИТ специалиста до голяма степен се определя от личните качества и от това как човекът се справя с възникващите трудности. Работата в ИТ сферата изисква умение за адаптиране към нови обстоятелства, разрешаване на конфликтни ситуации, работа в екип и поемане на отговорност за действията.

Специалистът по информационни системи трябва да притежава редица качества, включително:

 • Самообучаемост
 • Системен подход към задачите
 • Упоритост
 • Способност да се концентрира върху важни детайли
 • Инициативност
 • Управление на времето
 • Мотивация
 • Внимание
 • Стремеж към самоусъвършенстване
 • Възможност за превключване между задачи
 • Креативност
 • Организираност

Професията на специалист по информационни системи често е свързана с голям брой текущи задачи и ограничено време за изпълнението им. Добрата стресоустойчивост и способността за разпределение на натоварването ще позволи на ИТ специалиста да остане продуктивен, да не изгаря на работа и да повишава  качеството и.

Преглед на професиите в IT сферата: технически специалности

Какво е специалист по информационни системи? Това е професионалист, занимаващ се със създаване, тестване, модифициране и експлоатация на различни бизнес приложения и информационни масиви в цифров вид. Какво може да работите в сферата на информационните системи и технологиите?

Разработчик на WordPress

WordPress Разработчикът създава интернет ресурси, базирани на системата за управление на съдържанието WordPress. Тази платформа предоставя широки възможности за бързо внедряване на онлайн решения с помощта на готови теми и шаблони. Според W3Techs около 43,2% от всички уебсайтове в глобалния интернет са изградени на платформата WordPress.

Задачи на разработчиците на WordPress:

 • Изработка на уеб сайт – back-end и front-end разработка
 • Създаване, тестване и внедряване на нови функционални решения – плъгини, скриптове и др.
 • Осигуряване на сигурността на уебсайта
 • Мониторинг на ефективността на интернет ресурси, базирани на WordPress

1C програмист

Друга професия е 1C програмист. Системата 1C включва набор от софтуери, който включва програми за управление на предприятието, както и софтуер за данъчно, счетоводен и управленски контрол.

Умения и задачи на програмист 1C:

 • Познаване на Windows и Linux системи, езици за програмиране 1C:Enterprise програмен език, C++, C Sharp и SQL
 • Разбиране и регулиране на корпоративните процеси
 • Оптимизиране и автоматизиране на работата на фирмата чрез софтуер
 • Инсталиране на програми, настройка на интерфейс и бази данни, разпределяне на потребителски права
 • Свързване на търговско оборудване към 1C
 • Актуализиране на конфигурации, разширяване на функционалността
 • Обучение за работа с програмата

.NET Developer

.NET Developer е експерт в проектирането, конфигурирането, разработването и тестването на софтуер за специфични бизнес нужди. .NET е платформа (рамка), създадена от Microsoft, където програмистите могат да създават различни цифрови продукти.

Задачи на разработчиците на .NET:

 • Дизайн, програмиране и внедряване на софтуер
 • Идентифициране и анализ на проблема
 • Разработка на софтуерен дизайн
 • Съставяне на списък със системни изисквания

Анализатор по информационна сигурност

Това е професията на IT специалист, който наблюдава, идентифицира и анализира различни видове заплахи, особено в областта на личните данни.

Задачи на анализатора на информационната сигурност:

 • Контрол на мрежовата сигурност
 • Мониторинг на потенциални софтуерни уязвимости
 • Систематизиране на заплахи и проблеми
 • Генериране на отчети за подобряване на сигурността

Product Lead

За разлика от Product Manager, който се фокусира върху един проект, този специалист осигурява надзор над множество проекти и екипи.

Задачи Product Lead:

 • Анализ на пазара и създаване на нова продуктова стратегия
 • Разработване на продуктов роадмап
 • Формиране на екип от специалисти
 • Наблюдаване върху заявки на потребителите, за да се определят ключовите характеристики на продукта
 • Контрол върху процеса на разработка, осигуряване на комуникация между специалисти
 • Приоритизиране на задачите и функциите на продукта

Преглед на ИТ професиите: нетехнически специалности

Професията на IT специалиста може да бъде и нетехническа. Експертите в тази област и конкретно в своята ниша отговарят за популяризирането на дигитален продукт, рекламирането му, изграждането на комуникации, търсенето на нови служители или изграждането на ефективно взаимодействие между всички членове на екипа и клиентите.

Акаунт мениджър

Неговите области на компетентност включват работа с клиента, идентифициране на слабости в комуникационната система и развитие на взаимоотношенията между екипа на проекта и клиента.

Задачи на акаунт мениджъра:

 • Решаване на проблеми, свързани с искания на клиента, предоставяне на професионални съвети според проблемите на проекта
 • Водене на документация по време на работа по проекта
 • Информиране на всички участници в проекта за нови промени в работата
 • Създаване на отчети за извършена работа за клиенти
 • Контрол върху плащането на фактури

Сорсър/Ресъчер 

Нова професия за специалист по информационни системи е сорсър (или ресърчър). В някои компании това са две различни професии. Sourcer търси квалифициран персонал сред вероятните кандидати. Ресърчер търси тези кандидати и извършва първоначалния подбор.

Задачите:

 • Търсене на кандидати за свободни позиции
 • Писане и изпращане на писма
 • Определяне на изискванията за позицията по заявка на рекрутера
 • Проверка на профилите на кандидатите за съответствие
 • Създаване на база данни с кандидати
 • Координиране на комуникацията между потенциален кандидат и работодател

Ръководител на проект

Професията на такъв IT специалист като ръководител на проекти изисква задълбочени познания в областта на планирането и управлението на проекти и екипи.

Задачи на ръководителя на проекта:

 • Планиране на цел, визия, очакван резултат, бюджет и времева рамка
 • Създаване на екип за всеки проект
 • Контрол на всеки етап, ефективно решаване на възникващи проблеми
 • Изграждане на комуникация между всички участници в проекта
 • Разработване и внедряване на методи за подобряване на бизнес процесите

Арт директор

Арт директор в областта на информационните системи и програмирането изпълнява няколко функции, свързани с дизайна, управлението и маркетинга. Ръководи екипа от специалисти и процеси по време на изпълнението на всеки проект, а също така следи нивото на качество на работа на творческия отдел на компанията.

Отговорности на арт директора:

 • Разработка на концепция
 • Подбор на екипа
 • Анализ на пазара и конкурентите, идентифициране на тенденции
 • Комуникации с клиенти и служители
 • Разпределение на бюджета
 • Избор на съдържание
 • Водене на документация за екипа

SEO специалист

SEO специалистът отговаря за популяризирането на уебсайтове онлайн. Неговата задача е да адаптира сайта към алгоритмите на търсачката за благоприятно класиране. Основната цел е да изведете сайта в ТОП на резултатите от търсенето, за да привлечете потребители.

Задачи на SEO специалист:

 • Анализ на целта
 • Мониторинг на конкуренти
 • Компилиране на семантично ядро ​​въз основа на ключови думи въз основа на потребителски заявки
 • Разработване на структурата на интернет ресурс
 • Формиране на стратегия за промотиране
 • Оптимизиране на сайта
 • Изготвяне на технически задания за копирайтъри
 • Промотиране чрез геоуслуги
 • Линкбилдинг

Съвети за избор на специализация

За да изберете правилната ИТ специалност, трябва да помислите какво обичате да правите. В идеалния случай превърнете хобито си в работа, за да сте винаги мотивирани. За всяка автобиография трябва да подготвите малко портфолио. Ако сте избрали своята сфера – техническа или нетехническа специалност в ИТ, опитайте се да натрупате първоначален опит. Много специалности са свързани, така че като започнете от една, можете да преминете към друга, подобна област.

Проучете изискванията за свободните позиции, които ви интересуват. Анализирайте колко отговаряте на тях. Не се страхувайте да правите пробни интервюта, да общувате с рекрутери, да поискате обратна връзка. Опитвайте, търсете това, което отговаря на вашите цели и възможности.

Заключение

Ако все още не сте решили какво да работите в сферата на информационните системи и технологиите, абонирайте се за нашия имейл бюлетин. Говорим не само за професии, но и за тенденции и нови направления в ИТ. Колкото повече знаете за това, толкова по-лесно ще ви бъде да направите избора в ползата на една или друга професия.