НИЕ СЪЗДАВАМЕ СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

Ще се радваме да се срещнем в един от нашите офиси и да разговаряме

 • България


  бул. Васил Левски 52, офис 7
  Пловдив 4023  +359 88 7505097
  https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d184.84672264819326!2d24.7428817!3d42.1599677!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14acd10712995dd9%3A0xf860e51663aa2684!2sNew%20Line%20Technologies%20EU!5e0!3m2!1suk!2sua!4v1692026968047!5m2!1suk!2sua
 • Украйна


  ул. Маршал Бажанов, 5б
  Харков 61045

  +380 73 147 0888
  https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2563.2300246219083!2d36.21412760208175!3d50.025785477029046!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4127a137dae55555%3A0xcb26cda36feda6ee!2sNew%20Line%20Technologies!5e0!3m2!1sru!2sua!4v1578926637828!5m2!1sru!2sua
 • САЩ


  3619 Piedmont Rd NE
  Atlanta, GA 30305  +1 678 348 0349
  https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3313.383971762268!2d-84.38379144880415!3d33.853994035503135!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x88f50f641457466d%3A0xbbd253225bb9d3f4!2zMzYxOSBQaWVkbW9udCBSZCBORSwgQXRsYW50YSwgR0EgMzAzMDUsINCh0KjQkA!5e0!3m2!1sru!2sua!4v1578983800932!5m2!1sru!2sua

ПОДДЪРЖАЙТЕ ВРЪЗКА

Благодарим ви за проявения интерес. Ние ще се свържем с вас скоро.

CV Request Form