Блог

Всички статии

Специалист по информационни технологии: преглед на специалностите, описание. Част 1

Information Technology Specialist - Job Description

Днес всеки знае, че IT секторът е един от най-динамично развиващите се. Поради постоянните иновации и развитието на изкуствения интелект, търсенето нараства не само за съществуващи специализации, но и за нови. Коя IT професия можете бързо да усвоите? Има ли професии, които не включват писане на код? Говорим за това в нашата статия.

Развитието на ИТ сектора доведе до факта, че днес има десетки професии, включително технически и нетехнически специалности. ИТ индустрията върви напред, променя се динамично и постепенно се разширява. Така че, за да отговорим на въпроса: „Какво да работите в ИТ, ако не сте програмист“, подготвихме списък с основните специалности, които сега се търсят.

Преглед на професиите в IT сферата: технически специалности

ИТ технически специалист се занимава с компютърни и цифрови системи. Това включва наблюдение на работата на оборудването, писане на код, тестване, настройка на крайния продукт и поддръжка.

Моля, имайте предвид, че списъкът със задължения и степента на отговорност може да варира в зависимост от изискванията на компанията и трудовия опит!

Системен администратор

Това е специалист, който избира, инсталира, конфигурира и поддържа компютърни мрежи. Той създава локални мрежи, следи работата на офис оборудване и актуализира софтуера. Това може да е ИТ специалност за начинаещи – много системни администратори преминават към следващото ниво и стават разработчици и DevOps инженери.

Задачи на системния администратор:

 • Инсталиране на софтуер, актуализиране на ОС
 • Създаване и настройка на акаунти
 •  Избор и свързване на нови машини към локалната мрежа
 • Осигуряване на информационна сигурност
 • Настройка и ремонт на всички мрежови елементи
 • Управление на записи
 • Създаване, съхраняване и изтриване на резервно копие с важни данни (съдържание или лични данни)

Frontend разработчик

Специалист, който създава потребителски интерфейс в софтуер, уебсайт или приложение.

Задачи на фронтенд разработчиците:

 • Разработване на операционна логика и функционалност на продукта – уеб сайт или приложение
 • Работа с документи
 • Обмисляне на архитектурата на прикачените файлове в многостранични продукти
 • Генериране на HTML код чрез CSS
 • Проверка, настройка и оптимизиране работата на всички елементи

Backend разработчик

За разлика от front-end специалиста, back-end разработчикът работи върху скритата част на продукта. Това е програмист, който отговаря за правилната работа на уебсайт или приложение. Сферата му на работа включва софтуерна и административна част и взаимодействие на ИТ продукт със сървър за обмен на данни.

Задачи на бекенд разработчиците:

 • Разработка и контрол на функционалността на уеб сайт или приложение
 • Настройка на работа с бази данни
 • Разработка и интеграция на API
 • Дизайн на алгоритъм
 • Проверка на работата на всички елементи на ИТ продукта

Fullstack разработчик

Full stack developer е търсена ИТ професия. Това е универсален специалист, който работи както върху „корицата“ на продукта, така и върху неговото съдържание. Тоест, той напълно разработва, конфигурира и отстранява грешки в сървърната и клиентската част на уебсайт или мобилно приложение.

Задачи на разработчиците  Fullstack:

 • Създаване на уеб приложение или сайт, включително архитектура, front-end и back-end
 • Настройка на база данни
 • Компоненти за тестване и отстраняване на грешки
 • Системна администрация
 • Подготовка и внедряване на нови модули

DevOps инженер

Това е специалист, който има широки познания в областта на създаването на ИТ продукт на всички етапи, от програмиране до тестване и пускане. Неговите отговорности включват синхронизиране на всички етапи на разработка и осъществяване на комуникации между отделите.

Задачи на DevOps инженер:

 • Планиране на структурата и взаимодействието на всички елементи на ИТ продукта
 • Избор на система за оркестрация
 • Избор на софтуер за създаване на код
 • Настройка на сървъра
 • Тестване и преглед на кода
 • Контрол върху взаимосвързани инструменти за разработка
 • CI/CD тръбопровод (доставка и интегриране на актуализации)

Data Analyst

Анализаторът на данни събира, изследва и интерпретира данните, получени в неговата или нейната област на експертиза. Това може да бъде анализ на продукти, маркетинг, игри, бизнес и т.н. Въз основа на констатациите се вземат решения и по-точно се разпределят ресурсите. Задачата на този специалист е да управлява системи за съхранение и анализ.

Data Scientist 

За разлика от анализатора, Data Scientist не само анализира и структурира големи количества данни, но и прави прогноза за резултатите от различни бизнес решения. Използвайки алгоритми, той създава ефективни инструменти, предназначени за решаване на бизнес проблеми. Неговият опит обхваща области като статистика, кодиране и машинно обучение.

Инженер по осигуряване на качеството

Тестващият инженер работи, за да идентифицира грешки в ИТ продукт и да гарантира, че неговата функционалност отговаря на посочените изисквания. Неговата област на експертиза включва проверка на кода и визуалния интерфейс за грешки с цел подобряване на качеството на продуктите. QA Engineer провежда тестване както ръчно, така и автоматично.

Ръчен QA инженер проверява функционалността на продукта ръчно, без използването на софтуер. Неговата задача е да моделира очакваното поведение на потребителя при използване на продукта. Той трябва да предвиди и тества всички възможни действия на сайта или мобилното приложение.

Какво прави инженерът по автоматизация за осигуряване на качеството? Тества продукта, който се разработва, но използва допълнителен софтуер за автоматизиране на рутинни процеси. Често специалистът по автоматизация създава автоматични скриптове в отговор на заявките на ръчния оператор.

Задачи на QA инженера:

 • Създаване на тестови случаи
 • Разработка на автоматични скриптове
 • Тестване по определени сценарии и коригиране на грешки
 • Поддържане на документация за резултатите от изпитванията

Преглед на ИТ професиите: нетехнически специалности

Когато говорят за ниска бариера за навлизане в ИТ, най-често имат предвид нетехнически специалности. Въпреки че са пряко свързани с информационните технологии, те не изискват задълбочени познания по програмиране.

ИТ-рекрутер

Това е специалист, който търси кандидати за свободни позиции. Неговата задача е да наеме професионалисти, които отговарят на изискванията на компанията работодател. Той трябва да има добри познания в областта на ИТ, да използва правилно термините и да провежда интервюта за оценка на техническите умения на кандидата.

Мениджър човешки ресурси

Обхватът на дейност на специалист по човешки ресурси е работа със служители на компанията. Занимава се с пълния цикъл на управление на служителите – търсене, подбор, обучение, адаптиране, мотивиране на служителите и регулярна оценка на представянето на персонала. Това е представител на нетехническа професия в ИТ, който може да се включи и в организирането на образователни и корпоративни събития и оперативни въпроси.

Копирайтър

Когато се говори за най-простите ИТ професии,  често се има предвид копирайтър. Това се дължи на факта, че копирайтърите могат да се специализират или в тесни задачи, или да бъдат специалисти в няколко области. Копирайтърът създава оригинално текстово съдържание, което може да включва следните елементи:

 • Работа с текстове за сайта
 • Техническа документация
 • Маркетингови материали
 • Рекламни и продаващи текстове
 • Публикации в социалните мрежи
 • Писане на сценарии за реклама
 • Наименуване

Product manager

Продуктов мениджър – кой е? Това е специалист, чиито задачи включват разработване на стратегия за стартиране на ИТ продукт, както и подобряване на неговите функции. Той изучава данни от рекламни компании, идентифицира нуждите на клиентите, следи нивата на продажби и планира актуализации.

Задачи на продуктовия мениджър:

 • Опаковане и представяне на идеята
 • Проучване на конкуренти
 • Изготвяне на ИТ продуктови спецификации
 • Създаване на  пътна карта за проекта
 • Наблюдение на работата на целия екип
 • Тестване на продукта на всички етапи
 • Работа с потребители за подобряване на продукта

Project Manager

Мениджърът на проекта отговаря за организирането на целия процес на създаване на продукта, включително ефективността на комуникацията между екипа за разработка и клиента. Каква е разликата между Project Manager и Product manager? Продуктовият специалист е отговорен за управлението на продукта през целия му жизнен цикъл. Мениджърът на проекти се занимава с проекти, чиято крайна цел е създаването на завършен ИТ продукт.

Задачи на ръководителя на проекта:

 • Комуникация с клиента
 • Планиране
 • Организация на работата на всички отдели
 • Контрол върху сроковете
 • Управление на рисковете

Бизнес анализатор

Специалист, който събира информация за бизнес процесите, анализира я, съставя отчети, търси възможности за оптимизиране и автоматизиране на процеси, разработва технически документи и изисквания за подобряване на продуктите.

Задачи на бизнес анализатора:

 • Описание на бизнес процеси по зададени параметри
 • Идентифициране на слабостите и предлагане на подобрения
 • Прогнозиране на резултатите от предложените промени
 • Проучване на финансови отчети

Дигитален маркетолог

Как можете да работите в ИТ без да познавате код? Дигитален маркетолог популяризира ИТ продукти, използвайки офлайн и онлайн инструменти. За разлика от интернет маркетолога, който рекламира само в интернет, дигиталният маркетолог използва повече канали за привличане на аудитория. Например QR кодове на продукти, листовки, списания или специални кодове, които трябва да бъдат въведени на уебсайта на продукта, SMS съобщения с връзки към уебсайта или изтегляне на приложение, реклама в мобилни приложения и др. Всичко това подобрява познаваемостта на ИТ продукта, привлича допълнителен трафик, осигурява генериране на потенциални клиенти и повишава ефективността на ремаркетинга.

SMM специалист

Друга професия в ИТ без програмиране е интернет маркетолог. Отговорностите на SMM специалиста включват разработване на стратегия за популяризиране на марка, продукт или услуга в социалните мрежи, където той взаимодейства с абонати, подготвя оригинално съдържание, привлича нови потенциални клиенти и генерира интерес към ИТ продукта.

Какво прави един SMM специалист? Създава текстове, видеоклипове, изображения, които са насочени към повишаване на познаваемостта на марката и продукта, привличане на нови потребители и увеличаване на продажбите.

Това е непълен списък с професии в ИТ, но дори той дава обща представа за набора от специализации, които са най-търсени днес.

Перспективи за развитие в ИТ сферата

ИТ средата е призната за най-прогресивната и развиваща се област, в която постоянно се случват революционни иновации. Всяка година разходите за информационни технологии нарастват. Според годишното проучване за състоянието на ИТ на Spiceworks и Aberdeen Strategy & Research, 66% от компаниите се готвят да увеличат своите ИТ бюджети за 2024 г. Gartner прогнозира, че глобалните разходи за ИТ ще достигнат приблизително $5,1 трилиона през 2024 г. Международната корпорация за данни (IDC) прогнозира, че глобалните разходи за цифрова трансформация ще достигнат близо 3,9 трилиона долара до 2027 г.

Така следва,че  търсенето на специалисти нараства. Особеност на работата в ИТ остава възможността да станете част от международна компания, където можете не само да подобрите уменията си, но и да придобиете безценен опит за по-нататъшно кариерно израстване. Най-простите ИТ професии могат да бъдат усвоени благодарение на специализирани курсове.

Бюрото по трудова статистика на САЩ (BLS) прогнозира, че професиите в ИТ индустрията ще нараснат с 15% от 2021 до 2031 г. Това е много по-бързо от средния растеж за всички професии. Така например прогнозираният ръст на работните места в сферата на уеб разработката е 16%, в сферата на киберсигурността – с 32%.

Повишеното търсене на ИТ професии е пряко свързано с развитието на изкуствения интелект, автоматизацията, дигиталната трансформация и облачните технологии.

За да не пропуснете втората част на статията по темата „Специалист по информационни технологии: преглед на специалностите, описание“, абонирайте се за нашия месечен бюлетин.