Блог

Всички статии

Специалист по информационни технологии: Преглед на специалностите, описание. Част 2

_Information Technology Specialist - Job Description. Part 2

Във втората част на справочника за ИТ професии продължаваме да говорим за специалностите, които са част от информационните технологии. Анализираме кои професии са актуални и коя да изберете, ако искате да навлезете в света на ИТ.

С развитието на технологиите нараства броят на специалностите, които участват в създаването, популяризирането и поддържането на дигитален продукт. Някои професии може да имат няколко различни наименования, но задачите и изискванията за тези специалисти са еднакви. Нека да разгледаме търсените професии в IT сферата.

Технически професии в ИТ

Това са специалности, които по един или друг начин са свързани с писане и тестване на код, както и осигуряване на вътрешните компоненти на дигитален продукт.

Usability Specialist

Какво е usability и как се различава от UX? Това са много сходни понятия, но имат някои разлики. Usability е нивото на качество на интерфейса в програма или приложение, лекота на използване, а UX (user experience) е проектиране на изживяването, което потребителят ще получи при взаимодействие с продукта, определящ структурата и логиката на работа.

Специалистът по използваемост понякога се нарича още Usability Analyst или дизайнер на интерфейси. Основните му отговорности са дигиталния продукт да се харесва на потребителите, да е удобен и да отговаря на всички изисквания за лесно и разбираемо взаимодействие с интерфейса.

Задачи на Usability Specialist:

 • Мониторинг и проучване на най-новите продукти
 • Тестване и оценка на прототип на продукт за използваемост
 • Анализ на получените данни и изготвяне на отчет с препоръки

Добрият специалист съчетава в работата си функциите на UX-researcher – изследовател на потребителското изживяване, за да намери и внедри оптимални решения за използваемостта на продукта.

Gamedev

Разработчикът на игри създава игрови вселени за настолни компютри, мобилни устройства и конзоли. Неговата задача е да реализира творчески идеи, предложени от дизайнери, автори на игри и музиканти.

Основните задачи на разработчика на игри:

 • Участва в разработването на концепции за игри, герои, локации и др.
 • Писане на код, отговорен за механизма на играта, управление на герои и взаимосвързани елементи от света на играта
 • Тества скриптове и поправя грешки

Съответно gamedev може както да комбинира всички тези функции, така и да работи в тясно специализирана посока. Например, Gameplay Developer разработва механиката на играта, работата на Engine Developer е да програмира двигателя, Graphics Programmer отговаря за качеството на изображението, а Animation Developer работи с анимационни системи.

Tech Lead

Техническият мениджър е една от най-високите длъжности в компанията, чиито задачи включват координиране и подпомагане на работата на технически специалисти, например разработчици на софтуер или специалисти по информационна сигурност.

Какво прави Tech Lead:

 • Участва в процеса на наемане и обучение на нови специалисти
 • Разработва спецификации на проекта
 • Следи за идентифициране и разрешаване на технически проблеми
 • Провежда одити на сигурността, за да идентифицира рисковете
 • Разработва структурата на техническите процедури

Мобилен разработчик

Списъкът с професии в ИТ сферата не би бил пълен без App Developer. Този специалист разработва програми и приложения за различни мобилни джаджи с помощта на графичен прототип. В бъдеще мобилен разработчик може да се изкачи нагоре по кариерната стълбица, за да стане ръководител на екип или да подобри уменията си за създаване на сложни, нестандартни приложения.

Задачи на мобилния разработчик:

 • Разработка на дигитален продукт за мобилни устройства – функционалност и архитектура
 • Адаптиране на потребителския интерфейс за различни платформи и устройства
 • Тестване на различни етапи
 • Внедряване на готово приложение
 • Редовна оптимизация, модернизация и актуализация на продукта

ML-инженер 

Подобно на AI, машинното обучение излиза на преден план в днешния дигитален свят. Инженер в областта на машинното обучение работи в близък тандем с друг специалист – Data Scientist, и на базата на проектираните от него модели разработва програми, способни да се самообучават по определен алгоритъм.

Задачи на ML инженер:

 • AI обучение
 • Разработване на алгоритми и модели за машинно обучение
 • Събиране на данни, проучване и анализи за създаване на нови модели
 • Тестване
 • Автоматизация на процесите на ML-модел

3D-дизайнер

3D художник проектира триизмерни модели и продукти според дадени спецификации.

Задачи на специалиста:

 • Съгласуване на технически спецификации и разработване на концепцията за триизмерни модели
 • Създаване на дизайнерски проекти с помощта на техническа документация, планиране на  първични скици
 • Създаване на 3D модели с текстуриране и скулптуриране

Нетехнически професии в ИТ

Тази част от статията включва специалности, които не изискват технически познания. Отговорностите им включват работа с промотиране на дигитален продукт, осигуряване на комуникации, търсене на нови квалифицирани служители и др.

Автор на компютърни игри

Писателят на игри предлага сюжети и развитие за различни видове игри. Неговата задача е да разработи интересен и вълнуващ сценарий за играта, който да бъде адаптиран към нуждите на потенциалните играчи.

Какво прави писателят на игри:

 • Проучва пазара на игри, изучава нови продукти, събира информация за най-популярните игри
 • Запознава се с техническите спецификации и допълнителни материали
 • Създава сценарий, в който описва сюжетните линии, типовете и характерите на героите в играта, техните диалози на всяко ниво
 • Допълнително създава списък с възможни местоположения с описания
 • Създава окончателния сценарий и работи с технически специалисти

Event-manager

Каква е работата на Event-manager? При организиране и провеждане на различни събития за компанията – обучителни семинари, научни конференции и др. Кой е дигитален Event-manager? Експерт е в организирането и провеждането на онлайн събития.

Задачи на Event-manager:

 • Избиране на място, време и тема на събитието
 • Разработване на сценарий на събитието
 • Организация на техническа поддръжка
 • Избор на екип и изпълнители
 • Избор на местоположение
 • Одобрение на бюджета
 • Контрол върху всички услуги по време на събитието

PR-manager

PR-manager популяризират компанията и марката в медиите, а също така осигуряват прилагането и поддържането на корпоративния имидж.

Задачи на PR-manager:

 • Разработване на PR стратегия
 • Осъществяване на комуникации
 • Разработване на маркетингов план
 • Разработване на стратегия за работа с медии и социални мрежи
 • Работа с имиджа и репутация на компания

Brand-manager

Това е професионалист, чиято задача е да популяризира марката на пазара и да я рекламира активно.

Какви са отговорностите на Brand-manager:

 • Контрол върху комуникацията и рекламните кампании
 • Измерване на ефективността и ROI
 • Работа с маркетинговия отдел за изграждане на стратегия за промотиране на марката
 • Организиране на събития за популяризиране на марката

Каква е разликата между бранд мениджър и маркетолог? Първият отговаря за популяризирането на конкретен продукт, а вторият решава въпроси, свързани с работата на цялата компания.

Таргетолог

Това е маркетолог в дигиталния свят, който отговаря за насочената реклама в интернет и по-специално в социалните мрежи.

Задачи на таргетолога:

 • Анализ на потенциалната аудитория
 • Разработване на рекламна стратегия
 • Създаване на  реклами, настройка на кампания, стартиране и тестване
 • Оптимизация на рекламни кампании

Специалист по цифрова трансформация

Занимава се с внедряване на най-новите дигитални технологии в работата на компанията и автоматизация на бизнес процеси.

Задачи на специалист по дигитализация:

 • Осигуряване на цифрова трансформация на документооборота
 • Контрол върху сигурността на данните
 • Въвеждане на технически иновации
 • Разработване на концепция за съхранение и защита на данни

Кое направление в ИТ да избера през 2024 г

Сред най-обещаващите професии в ИТ можем да подчертаем тези, които по някакъв начин са свързани с AI и машинното обучение. Според доклад на Световния икономически форум търсенето на тези работни места ще се увеличи с 40%. Разработката на игри и мобилни приложения остава актуална. За да направите избор в полза на определена професия, трябва да се ръководите не само от нарастването на свободните работни места, но и от това, което точно ви интересува.

Списъкът с професии в IT сферата е обширен, много от тях се припокриват, така че с течение на времето можете да промените посоката на работата си, използвайки натрупания опит. Затова основното е да започнете, непрекъснато да учите, да усъвършенствате и да овладявате все повече и повече нови знания.

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин, за да не пропускате нови интересни статии и да сте в крак с дигиталните тенденции.