Блог

Всички статии

Изкуственият интелект и бъдещето на бизнеса: възможности и предизвикателства

Artificial Intelligence in business

Изкуственият интелект се превърна в неразделна част от живота ни. Способността му да трансформира бизнеса, да подобрява работните процеси и системи и да подобрява вземането на решения е оценена от световните компании. Какви възможности предоставя изкуственият интелект?

Терминът “изкуствен интелект” се отнася до способността на алгоритмите и компютърните системи да събират, класифицират, обработват данни, както и да се обучават ида  изпълняват творчески функции.

Какви видове изкуствен интелект има?

Днес има три вида AI:

 • Слаб AI. Всеки Artificial Narrow Intelligence днес отговаря само на една възложена му задача.
 • Силен AI или общ. Това е бъдещето на изкуствения интелект, където AI не се ограничава до изпълнението на една задача. Той не само ще изпълнява няколко задачи – Artificial General Intelligence.Изкуственият интелект ще започне да мисли сам, да се обучава, да става по-добър и може би ще получи възможността да възпроизвежда емоции.
 • Супер силен AI. На този етап  Super artificial intelligence ще надмине възможностите на човешкия интелект, ще се научи да мисли и разсъждава, ще създава паралелни алгоритми, ще стане емоционален и автономен.

Изкуственият интелект днес може да изпълнява следните функции:

 • Разпознаване на  речта и възпроизвеждане в текстов режим
 • Разпознаване на лица
 • Разпознаване на  речта и извършване на търсене въз основа на резултатите
 • Диагностициране на  редица заболявания
 • Генериране на  изображения въз основа на зададени параметри
 • Създаване цифрово фото и видео съдържание
 • Преобразуване на текста във видеоклипове и изображения
 • Опростяване на  създаването на код

Сред най-известните системи за изкуствен интелект са: ChatGPT, невронната мрежа Midjourney, BLOOM, Make-A-Video и други.

Изкуствен интелект и бизнес

Въвеждането на AI днес е станало възможно в почти всяка област на бизнеса, включително продажбата на стоки и услуги. Как невронните мрежи помагат на бизнеса?

Области на приложение:

 • Финанси. AI отговаря за сигурността при използване на банкови карти, защита на данните, алгоритмична търговия с възможност за извършване на милиони автоматизирани транзакции през деня. AI услугите стават все по-ефективни при пазарни проучвания и анализ на получените данни, по-специално за правене на инвестиции, управление на финансови портфейли и лични средства на потребителите.
 • Медицина. Къде се използва AI в тази индустрия? Сред примерите: с помощта на AI се интерпретират медицински изображения по време на диагностика, анализира се сърдечня ритъм, създават се медицински записи и се обработват записи за изясняване на диагнозата, предписват се програми за лечение, предоставят се консултации, разработват се протези, като се вземе предвид анатомични особености , диагностицират се рак и други заболявания.
 • Образование. Въвеждат се услуги за обективна проверка и оценка на работата, чат ботове, създават се индивидуални образователни програми за всеки ученик според възможностите му, невронните мрежи и виртуалният свят мотивират учениците да учат.
 • СМИ. Компаниите, които използват възможностите на изкуствения интелект в работата си, създават рекламни, спортни, политически доклади, персонализирани доклади и автоматизиран новинарски контент.
 • Продажби. AI се използва в гласови асистенти и кол центрове, в планиране на веригата за доставки, прогнозиране на търсенето, създаване на маркетингови стратегии, ценообразуване и продвижение.
 • Реклама. Какви възможности дава изкуственият интелект в рекламата? AI ви позволява да персонализирате рекламно съобщение за всяка категория целева аудитория и въз основа на данни за успешни рекламни кампании, изкуственият интелект създава рекламни материали, генерира съдържание, следи разходите за кампании и води потребителя през фунията на продажбите.

Как изкуственият интелект може да помогне на бизнеса?

Според доклад, изготвен от портала PwC, броят на компаниите, внедряващи AI, нараства. Това се отнася не само за някои отделни задачи, но и за пълното внедряване на AI в бизнеса. Защо изкуственият интелект е толкова важен? Защото ви позволява да популяризирате компанията в три посоки наведнъж – трансформиране на бизнеса, въвеждане на модерни системи и подобряване на процеса на вземане на решения. Това означава, че в резултат компаниите подобряват производителността, оптимизират бизнес процесите, увеличават печалбите и намаляват рисковете. AI дава възможност да се откроите от конкурентите, като предлагате на клиентите персонализирана услуга.

Бъдещето на бизнеса е неразривно свързано със следните области на приложение на AI:

 • Автоматизация на рутинни процеси – събиране, обработка и анализ на клиентски счетоводни данни
 •  Укрепване на киберсигурността и поверителността на данните
 • Рационално планиране и оптимизиране на разходите за труд
 • Подобряване качеството на обслужване
 • Оферти на популярни услуги и стоки
 • Анализ и прогнозиране на пазарната ситуация
 • Обработка на заявления, плащания и транзакции
 • Подобряване на веригата за доставки и операциите
 • Групиране на целевата аудитория по параметри и създаване на рекламни материали
 • Генериране на креативно съдържание

Уникална функция на AI ви позволява да намалите рисковете при вземане на решения – работи с Big Data, огромни количества информация, свързана с ценообразуване, продажби, маржове, търсене и т.н. AI вече може да предвиди поведението на клиентите и конкурентите, търсенето на пазара, идентифицира проблеми и рискове, както текущи, така и свързани с променящите се пазарни условия, класифицира ги и дава препоръки за отстраняването им.

Изкуствен интелект: предизвикателства и възможности

Пандемията от коронавирус предизвика рецесия в световната икономика. Стана ясно, че светът се нуждае от нови икономически модели и дигиталната икономика започна да излиза на преден план.

Въпреки предимствата, AI има и редица проблеми:

 • Недостиг на AI специалисти
 • Качество и количество на данните
 • Въздействие върху климата

Центровете за обработка на данни консумират огромни количества енергия, за да обучат един NLP модел и произвеждат 5 пъти повече въглероден диоксид от 1 кола през целия си срок на експлоатация. Но до 2030 г. се очаква изкуственият интелект да намали емисиите на парникови газове с до 4%.

Въпреки предизвикателствата статистиката показва, че все повече компании започват или продължават да внедряват AI в своя бизнес. Според проучвания повече от 54% от компаниите са ускорили процеса на внедряване на AI, а други 86% от анкетираните са съгласни с твърдението, че изкуственият интелект се е превърнал в основна технология в компанията, в която работят.

Според проучване на The AI ​​​​Journal след края на пандемията 72% от компаниите са положителни за ролята на AI в бъдеще. 74% от бизнес ръководителите очакват AI да подобри ефективността на бизнес процесите, 55% вярват, че AI ще помогне за създаването на нови бизнес модели, а 54% планират да използват AI за създаване на нови продукти и услуги.

По този начин изкуственият интелект ще оформи глобалната конкурентоспособност в близко бъдеще, предоставяйки на компаниите значително икономическо и стратегическо предимство.