Блог

Всички статии

Речник на ИТ специалист. Какви думи трябва да знаете, за да разбирате колегите си по проекта? Част 2

IT slang, terms, expressions. Glossary

В света на информационните технологии, със собствен уникален език и термини, познаването на ключови думи и фрази не е просто удобство, но често е неразделна част от пътя към релийз без бъгове. Тези думи се превръщат в моста между екипа по дадения проект, помагайки да се осигури ясно разбиране и сътрудничество.

Attachment – файл, документ, който е прикачен към съобщение или публикация.

Backdoor е скрит начин за достъпа до система или програма, който заобикаля нормалните методи за аутентификация.

Bloatware  е софтуер,  предварително инсталиран на устройството, който често е ненужен и забавя работата.

Boilerplate code е рутинен, стандартен код, който често се използва в разработката и не предоставя уникална функционалност.

Bottleneck е тясно място в системата, което ограничава производителността.

Branch е пълно копие на проекта, в който разработката се извършва паралелно с основния код.

CMS (Content Management System) е двигател, визуален конструктор с удобен за потребителя интерфейс, който ви помага да създадете и управлявате уебсайт.

Codebase – общото количество код в проект или приложение.

Commit е обещание за извършване или  за завършване на работа.

Compile – съберане на кода заедно.

Deadlock е ситуация, при която няколко процеса се блокират взаимно, дв очакване на ресурси.

DRY (Don’t Repeat Yourself) е принцип, който ви насърчава да не се повтаряте, когато пишете код.

Easter egg е скрита, често хумористична функция или послание, вградена в приложение или игра.

Facilitator – помага на екипа да общува. Води групови дискусии по време на събития.

Feature – функция, нова или актуализирана.

Flow – редът на работа по дадена задача. Има още едно значение: последователността от потребителски действия на сайта по пътя към целта.

Fork – създаване на копие на проекта в изходен код за независимо развитие.

GitHub е система за проследяване на историята на промените във файловете.

Handler – съобщение от сървъра в отговор на някакво събитие, бекенд термин.

Hit – заявка за графичен файл от уеб сървър, който съдържа данни за действията на потребителя в сайта.

Jitter е разновидност на забавяне на мрежовата връзка, което може да доведе до нестабилността на предаването на данни.

Match – сравнение на  различни източници на данни, части от програми и определяне на  тяхната идентичност.

Merge – комбиниране на  промени, направени от различни програмисти в един проект.

Native (нативна разработка) – разработване на код от нулата за всяка платформа: Android или iOS.

Phishing е измамен опит за получаване на лична информация чрез представяне на себе си като  доверено лице.

Pop under е агресивна реклама, която изглежда като отварящ се прозорец или плаващ банер.

Push – качване на код на GIT сървър (GitHub)

Repository е хранилище, където се съхраняват и управляват версиите на изходния код.

Scalability – способността на програма или система да се мащабира, за да се справи с нарастващи натоварвания.

Scope – обхватът на задачите, които се възлагат върху отделен екип.

Script kiddie е начинаещ хакер, който често използва готови програми и скриптове, вместо да създава свои собствени.

SecOps (Security Operations) – системен администратор за информационна сигурност. Отговаря за сигурността и защитата на мрежовите системи, приложения и данни.

Skin е интерфейс, който се превключва според избора на потребителя.

Syntax error – грешка в синтаксиса на програмния код, която възпрепятства изпълнението му.

Tooltip – подсказка.

Usability е характеристика, която показва колко удобно е да използвате интерфейса на дадена програма или приложение.

Zero-day е софтуерна уязвимост, която може да бъде използвана от хакери, преди да стане публично известна или да бъде коригирана.

Warez е програма, която се разпространява незаконно и нарушава интелектуалните права на собственика.

Независимо дали сте разработчик, дизайнер, ръководител на проекти или клиент, способността да говорите на един език с колеги и партньори значително ще улесни комуникацията и ще повиши ефективността на сътрудничеството.

Още повече думи ще намерите в първата част на статията „Речник на IT специалист. Какви термини трябва да знаете, за да разбирате колегите си по проекта?

Запазете статията, защото познаването на ключови думи и фрази ще ви помогне не само да завършвате успешно проекти, но и да учите, да се развивате и по-лесно да намирате общ език в непрекъснато променящия се ИТ свят.