Блог

Всички статии

Специализиран екип за мобилни и уеб програми

Dedicated Development Team

В един непрекъснато променящ се свят на технологии компаниите от различни индустрии все повече се обръщат към мобилни и уеб решения, за да отговорят на нарастващите цифрови нужди. За да работите ефективно в тази динамична среда, New Line Technologies препоръчва да се обърнете към поддръжка на специален екип за разработка.

В тази статия ще обясним каква е концепцията за специализиран екип за разработка и ще проучим многото предимства, които те предлагат за бизнеса с мобилни и уеб разработки.

Какво е специализиран екип за разработка?

Специализираният екип за разработка е група от професионалисти с опит в мобилните и уеб технологии, които работят изключително по проект на клиента за ограничен период от време. Такива екипи обикновено се формират от аутсорсинг компании или доставчици на ИТ услуги и са съобразени със съответните изисквания, индивидуално за всеки клиент. Специализиран екип за разработка може да включва ръководители на проекти, разработчици на софтуер, дизайнери, специалисти по осигуряване на качеството и други професионалисти, в зависимост от обхвата на проекта.

Предимства на специализиран екип за разработка

Високоспециализирана експертиза

Със специален екип за разработка компаниите получават достъп до висококвалифицирана и специализирана група от професионалисти със задълбочени познания и опит в мобилна и уеб разработка. Тези специалисти имат дългогодишен опит и непрекъснато обновяват своите технически умения, което гарантира ефективността на процеса на разработка и високото качество на крайния продукт.

Икономика

Наемането и поддържането на вътрешен екип за разработка може да бъде скъпо. Въпреки това, с помощта на специален екип за разработка, бизнесът може да избегне значителните режийни разходи, свързани с наемане, обучение, заплати, обезщетения и инфраструктура. Този икономически ефективен подход позволява на компаниите да разпределят по-стратегически финансовите си ресурси, като се фокусират върху основните бизнес области и поверяват развитието на експерти.

Специализираният екип за разработка на New Line Technologies работи дистанционно, което позволява на нашите партньори да се съсредоточат върху основните си цели и основни бизнес процеси, без да губят качество на услугите. Ние се грижим за цялата договорна работа:

  • ТРЗ операции;
  • Наемане и създаване на екип;
  • Задържане на служители;
  • Управление на пътувания и логистика.

Мащабируемост и гъвкавост

Специализираните екипи за разработка предлагат невероятна мащабируемост и гъвкавост. Тъй като изискванията на проекта се променят или развиват, специализираните екипи за разработка могат бързо да се адаптират към новите предизвикателства или да променят размера и обхвата на екипа, за да съответстват. Например, увеличаване на ресурсите за разработка, за да се спазят кратки срокове, или наемане на допълнителни специалисти за разширяване на обхвата на предоставяните услуги. Специализираните екипи осигуряват необходимата гъвкавост, за да се  изпълнят  изискванията на проекта.

Бързо излизане на пазар

В днешната конкурентна бизнес среда времето е от съществено значение. Специален екип за разработка с опит и разбиране на всички стъпки и процеси на разработка може значително да ускори времето за пускане на пазара на вашето мобилно и уеб решение. Използвайки опит и прилагайки гъвкави методологии, специален екип е в състояние да спазва крайните срокове, което дава на бизнеса конкурентно предимство.

Ефективна комуникация и сътрудничество

Успехът на проекта зависи, наред с други неща, от ефективността и прозрачността на комуникация между клиента и специализирания екип за разработка. Специализираните екипи за разработка са добре запознати с това как да установят канали за комуникация и да създадат ефективна работна среда за постигане на максимални резултати по проекта.

В New Line Technologies специализирана екипна услуга позволява на нашите клиенти да управляват отдалечения си екип, както и своя вътрешен екип, докато ние предоставяме инструменти, комуникация и постоянна поддръжка на това. Нашият клиент запазва пълен контрол над екипа, като се възползва от мащабируемостта и опростената администрация. Ние използваме съвременни инструменти за управление на проекти, провеждаме редовни срещи и предоставяме доклади за напредъка, за да гарантираме прозрачност и участие на нашия клиент на всички етапи от разработката.

Защо си струва да си сътрудничим с New Line Technologies?

В областта на разработката на мобилни и уеб приложения наличието на специален екип за разработка може да бъде критичен фактор за бизнеса. Партньорството с доверен доставчик на ИТ услуги със специален екип за разработка позволява на бизнеса да използва уменията на опитни професионалисти за изграждане на мобилни и уеб решения, оптимизиране на ресурсите и постигане на целите си навреме и с максимална ефективност.

New Line Technologies успешно предоставя специализирани екипни услуги повече от 7 години. Основният ни офис се намира в Харков, вторият по големина град и научен център на Украйна. Имаме 150+ опитни вътрешни разработчици и достъп до база данни от над 25 000 професионалисти и 2000+ ИТ таланти годишно направо от университетите. Това ни позволява да създадем специализиран екип за кратък период от време, а също така можем да предоставим специализиран екип в Киев (Украйна), Гданск (Полша) и Пловдив (България) при поискване.
Научете повече за нашия опит, решения и проекти и нека да започнем сътрудничество!