Блог

Всички статии

Повишаване на квалификация на разработчици. Junior, Middle, Senior – каква е разликата?

Career growth in IT

Към  2023 г. има много различни подходи за оценка на нивото на уменията на програмистите. Понякога самите разработчици не винаги са сигурни как да определят своето ниво или нивото на колегите от екипа. Нека сравним етапите на растежа и важните качества и умения, които показват постигането на следващата стъпка в кариерата.

Какви са нивата?

Основна градация на софтуерни инженери:

 • Trainee (стажант)
 • Junior (младши разработчик)
 • Middle (разработчик на средно ниво)
 • Senior (старши разработчик)

Тази терминология помага в комуникацията, разпределението на задълженията и отговорностите. Дава яснота на различните участници в проекта какво да очакват: на работодателя от екипа и всяко негово звено, на клиента от компанията, на служителя – пред какви задачи е изправен и какви резултати се очакват от него.

На пръв поглед тези термини са очевидни, но на практика се оказва, че всеки ги разбира по различен начин.

Квалификации на разработчици с разбираеми думи

Разлики между trainee, junior, middle и senior разработчици, казано по-ясно.

Trainee-разработчикът е начинаещ, който тепърва започва своя път в развитието. Trainee няма практически познания, но има база, разбиране на теорията. Пътят им започва с обучение с ментор.

Junior-програмистът трябва да се научи как да пише лесен за четене код. Джун може да се сравни с художник, който е в търсене на собствен стил и разбиране,от него се очакват идеи и любопитство. Той може да греши, защото грешките са опит, а опитът е напредък в кариерата.

Middle-разработчиците вършат 95% от работата. Те трябва напълно да овладеят техния набор от технологии и да се стремят да развиват меки умения, както и твърди умения. Middle специалисти се опитват да помогнат на колегите си да станат по-грамотни и да споделят своя опит. Следователно наставничеството често е важен етап от развитието на Middle. В крайна сметка, същността на екипа е помощ, подкрепа, комуникация и, разбира се, създаването на първокласен продукт!

Разработчиците с дълбоки специализирани познания и всеобхватен опит, които им позволява да наставляват своите колеги, се наричат ​​Senior. Такива разработчици са развили меки умения: те знаят как да общуват с екипа и винаги са в тенденция на разработка. Опитът на Senior ще помогне да се прогнозира процеса на  разработка и рискове,  да се намери решение във всяка ситуация.

Има ли формални критерии за растеж?

Как да определите вашето ниво на програмиране? Има ли стандарти? За съжаление, няма формални критерии, които да ви позволяват бързо и недвусмислено да определите ранга на програмист.

Изискванията към разработчика може да се различават в зависимост от държавата и дори компанията. Основните критерии за определяне са:

 • Работен опит
 • Количество и качество на hard skills
 • Усвоени езици за програмиране 
 • Развити soft skills 
 • Образование

Например, едва ли ще намерите Senior с 2 години опит, но има много Juniors с повече от 5 години опит. Струва си да започнете от soft и hard skills на разработчика. Сухите теоретични знания не са ключова разлика, а само един от факторите. Опитът с различни технологии, стекове и фреймуъркове може да надделее над образованието без практика! А някои компании са готови да наемат специалисти без реален опит по проекти, но с подходящо образование, разчитайки на обучаемостта.

Екипът на New Line Technologies също разчита на общо приети нива на квалификацията:

Trainee – това е ранен период в кариерата на разработчика. New Line Technologies има стажантски програми, които приемат инженери от начално ниво, които имат предимно само теоретични познания и нямат трудов опит. В този случай позицията на новобранеца се нарича Trainee.

Junior – е началната фаза на специализирано развитие. Изискванията са:

 • Постоянно израстване и усвояване на нови умения
 • Способността за самостоятелна работа
 • Участие в реални комерчески проекти под ръководството на ментор
 • Енергия и любознателност

Junior обикновено получава еднотипни и лесно формализирани проекти с предварително дефинирана архитектура или най-малко сложни задачи, които оказват малко влияние върху крайния продукт.

Middle специалисти постигат функционалност въз основа на най-добрите практики и модели на съвременните технологии. Отговорности:

 • Писане на код
 • Отговорност за независима част от комплексно решение, която ще бъде подготвена за по-нататъшна употреба
 • Проучване и интегриране на стандартни решения
 • Разработване на решения, които имат стандартни подходи и не изискват специални проучвания

Middle активно си сътрудничи с членовете на екипа, включително дизайнери, анализатори и архитекти. Те успяват да идентифицират типичен проблем предварително, могат да направят изводи, да анализират и да избегнат този проблем в бъдеще.

Senior „разрешител на проблеми“. Senior специалисти са добре запознати с бизнес сфера, която поддържат. Тяхната компетентност може да се разшири, за да помогне с маркетинга и цялостното развитие на бизнеса. Един Senior винаги ще мисли за това, което прави, от гледна точка на това как то е от полза за ще се отрази върху бизнеса.

Основни отговорности:

 • Планиране на решения, проучване на резултати и помощ при възникващи проблеми
 • Brainstorm  за намиране на правилните решения за сложни проблеми
 • Отговорност за екипа, координиране на работния му процес
 • Оценка на стойностите и рисковете

Умения:

 • Одит на проекти и опит в разработване на препоръки и решения
 • Развити soft skills за координация и баланс клиент-екип
 • Дългосрочна визия

Работата на Senior е да предлага най-добрите решения на проблемите. Ръководейки проекта, Senior взема обективни  решения относно разработването и внедряването на софтуер и методологии въз основа на широк набор от познания за най-добрите  практики и подходи в тази област. Задължително условие за Senior е самокритичност и самоусъвършенстване – те трябва да оценяват и анализират допуснатите грешки и да търсят начини за разрешаването им, за да избегнат повторение.

Има ли живот след Senior?

Началната точка на кариерата на програмиста е Trainee. Към какво да се стремите, когато достигнете позицията Senior?

 • Senior Engineer
 • Product Manager
 • Architect
 • Senior Leader

Не забравяйте за CEO (Chief Executive Officer) Главен Изпълнителен Директор и CTO (Chief Technical Officer) Главен Технически Директор.

Отговорностите включват ръководене и представяне на компанияна най-високото ниво, висше ръководство. На това ниво трябва да можете да разбирате както от управлението на хора, така и от технологиите – да бъдете отличен мениджър и инженер от висока класа.

Например, CTO New Line Technologies Сергей Мединцев. Сергей се присъединява към New Line Technologies като .Net разработчик през 2010 г. Благодарение на активното саморазвитие като технически специалист, силни умения за управление на проекти и аналитично мислене, Сергей успя да се издигне от .Net разработчик до технически директор.

Какво може да попречи на развитието на разработчика?

„Целта на всичко е развитие“ – Бернар Вербер в книга „Империята на ангелите“. Първото и най-неочевидното на пръв поглед нещо, което може да попречи на по-нататъшното ви израстване като специалист, сте вие ​​самите. Много професионалисти попадат под ефекта на Дънинг-Крюгер.

Dunning-Kruger effect е въображаема, измамна самоувереност в собствения опит във връзка в която и да е област.

Много инженери не могат да си представят по-добри методи и практики от това, което прилагат в момента. Понякога причината може да е липсата на опит, когато сте начинаещ специалист. Липсата на подходящ практически опит и работа в екип, трудности с адекватна оценка на уменията. Обратната връзка от екипа в този случай играе важна роля!

В обратния сценарий, когато инженерът осъзнае колко малко все още знае и колко много остава да научи, тогава започва преходът към по-високо ниво.

Какво ще помогне на специалиста да не попадне под ефекта на Дънинг-Крюгер?

 • Работа в екип и събиране на  обратна връзка от различни части на проекта и бизнес домейна за работа и умения;
 • Повишаване на  нивото на компетентността,  разширяване на кръгозора;
 • Намиране на време да анализирате прогреса си;
 • Правене на  изводи от натрупания опит, включително от допуснати грешки;
 • Непрекъснат стремеж към усъвършенстване, следване на  иновации и тенденции в сферата.

В заключение

Имайки предвид казаното, нашата препоръка е да минавате интервюта, да се запознавате с изискванията, да си създадете навик да преглеждате свободни позиции, за да оцените пазара и търсенето в областта на вашите знания и опит.

New Line Technologies Ви кани на интервю. Разгледайте свободните ни позиции по линка. Нашите рекрутери винаги дават обратна връзка за интервютата 😉