Блог

Всички статии

Чат ботове, базирани на AI: анализиране на ползите за бизнеса

AI Chatbots: Exploring the Advantages for Businesses

Чатботовете отдавна се използват в диалогови прозорци на уебсайтове на компании и социални мрежи и тяхната работа се основава на алгоритъм „ако/тогава“. Такива ботове не бяха в състояние да отговарят на уникални въпроси. Сега ситуацията се промени – компаниите започнаха активно да внедряват чатботове, базирани на изкуствен интелект.

Ефективното внедряване на чатботовете в бизнеса се обяснява с ползите, които компаниите получават. Чатботовете бяха лесни за използване, генерираха потенциални клиенти, бяха на разположение 24/7 и увеличиха ангажираността на клиентите, използвайки различни сценарии за предоставяне на информация. Но днес те са станали още по-развити. Чатботовете, базирани на изкуствения интелект, не просто работят по сценарий, а имитират естествен диалог, предлагайки най-добрите решения.

Трудно е да се надценява значението на такива помощници за съвременните предприятия. Те осигуряват 24/7 поддръжка на клиенти, помагат на бизнеса да се оптимизират разходите и да се  увеличи производителността чрез учене на работното място.

AI Chatbots: Дефиниция

Чатботът е приложение, което може да взаимодейства с човека чрез гласови или текстови заявки в реално време. AI chatbot използва машинно обучение (ML), обработка на естествен език (NLP) и генериране на естествен език (NLG), за да интерпретира въведените заявки и да произвежда резултати. С всеки нов разговор машините натрупват знания, за да генерират точни отговори.

Приложение:

 • Автоматизирането на обслужването на клиенти с чатботове ускорява получаването и обработката на заявките
 • Оптимизирането на работата на кол центъра намалява оперативните разходи
 • Анализът на действията на клиентите позволява да се правят предпродажби 
 • Генерирането на масови имейли осигурява по-голям обсег на аудиторията
 • Събирането на отзиви от клиенти и анализ на конкуренцията, базирани на Big Data, помага за подобряване на качеството на услугите
 • Благодарение на Machine Learning, чатботовете се обучават автоматично въз основа на предишния опит на компанията в комуникацията с клиентите

Чатботове в бизнеса: защо и как работят

Една от важните функции на чатбота за бизнеса е възможността за внедряване на инструмент за самообслужване за редица от най-често срещаните задачи и проблеми, намалявайки тежестта върху операторите. В различни бизнес сектори AI чатботовете изпълняват набор от функции, които отговарят на основните бизнес нужди.

Как чатботовете подобряват бизнес процесите:

 • Онлайн банкиране. Въз основа на обажданията на клиентите и основните им заявки, чатботовете се обучават да работят с прости и обемни задачи, които могат да бъдат решени без участието на банкови служители. Това може да бъде промяна на парола, запитване за сметки, получаване на копие от бона, изпращане на средства от карта на карта и т.н.
 • Туризъм. Функционалността на чатбота в тази област автоматизира работата с клиента, самостоятелно резервиране на самолетни билети, хотели, екскурзии, организиране на автомобили под наем, промяна на дати и дестинации, възстановяване на суми и др.
 • Онлайн търговия. В сайтовете за електронна търговия чатботовете отговарят на често задавани въпроси, предлагат допълнителни продукти въз основа на покупки на клиенти, активно стимулират продажби, правят поръчки и приемат плащания, а също така отговарят за изпращането на бюлетини за нови продукти, отстъпки и разпродажби.
 • Застраховане. Най-ефективното използване на чатботовете е на етапите на регистриране на нов клиент, подновяване на договор или абонамент, популяризиране на нови услуги и подаване на искове. Освен това чатботът се превръща във виртуален агент, който не само събира информация за клиентите, но и взаимодейства с тях, осигурявайки техническа поддръжка.
 • Здравеопазване. Чатботовете с AI събират данни за оплаквания, симптоми, минали заболявания, ваксинации и др., като задават насочващи въпроси. Въз основа на получените данни чатботът може да избере специалист и да запише час за пациента.
 • Информационни продукти. Въз основа на създадения сценарий за работа с аудиторията, AI чатбот води всеки потенциален клиент през фунията на продажбите. Неговата задача включва събиране на контакти, информационна поддръжка за продукта, напомняния за нови събития, изпращане на домашни и образователни материали.
 • Изграждане на бизнес. Основните задачи, които могат да бъдат решени с помощта на чатботове за разработчика, са поддръжка на клиенти, избор на обекти по зададени критерии (инфраструктура, етажност, строителни материали, геолокация и др.), информиране за условията на закупуване и срокове за въвеждане на къщата в експлоатация.

Предимства на AI chatbots за бизнеса

Внедряването на чатботове в уеб сайта, месинджъра или социалните мрежи на компанията носи сериозни ползи, независимо от сферата, в която компанията оперира. Това е еднократна инвестиция, която започва да се самоизплаща от самото начало на работа.

Какви са предимствата на AI chatbots:

 • Подобряване качеството на обслужване на клиентите
 • Висока скорост на обработка на голям обем заявки
 • Внимателно събиране и класифициране на клиентски данни
 • Привличане на потенциални клиенти за увеличаване на конверсията
 • Намаляване на натоварването на служителите
 • Получаване на  ценна информация от данните за потребителските предпочитания
 • Насърчаване на продажбите на базата на проучване на нуждите на клиента
 • Намаляване на разходите за търговци
 • Намаляване на оттока на клиентите и повишаване на лоялността към компанията
 • Ефективна автоматизация на рутинни процеси
 • Задълбочен анализ за вземане на решения
 • Чатботовете помагат за намаляване на транзакционните разходи 

Как да изберете и внедрите AI чатбот във вашия бизнес

За да разберете кой чатбот е необходим за вашия бизнес, трябва да определите вашите бизнес нужди. Има 5 основни нужди на бизнеса: качество на продукта, обслужване, намаляване на разходите, увеличаване на доходите, спестяване на време. Но освен това трябва да се вземат предвид и нуждите на клиента. Те заемат централно място в стратегията на всяка компания.

Одит на нуждите може да се извърши или от бизнес анализатор, или от висшето ръководство на компанията. Резултатите от него ще определят какви функции трябва да изпълнява чатботът, за да отговори на нуждите на бизнеса.

Днес има голям брой чатботове, чиито задачи включват различни функции. Можете също така сами да създадете виртуален асистент с помощта на конструктори. Но най-добре е да се свържете с компания, чиито специалисти ще ви помогнат да създадете и внедрите чатбот, способен да извършва необходимите действия. Възвръщаемостта на инвестициите от AI chatbots за бизнеса се изчислява въз основа на постигнатите икономии на разходи – ако чатботът е заменил един или повече служители, няма да е трудно да се изчислят спестяванията от оперативните разходи.

Бъдещето на бизнеса с базирани на AI чатботове

Определено можем да кажем, че чатботовете не само се превърнаха във важна част от стратегията за развитие на компанията, но в близко бъдеще техните възможности ще нарастват все повече поради постоянно развитие, обучение и усъвършенстване.

Според Allied Market Research глобалният пазар на ИИ ще достигне 32 милиарда долара до края на 2023 г., а глобалният пазар на чатботове ще надхвърли 454 милиона долара до 2027 г. Statista изчисли броя на цифровите гласови асистенти – той ще достигне 8,4 милиарда.

Освен това порталът Vonage изчислява, че всеки пети потребител използва чатбот всеки ден. Според експерти от Stanford Institute възможностите на AI ще бъдат въведени в бизнеса, включително роботизирана автоматизация на процеси (39%), компютърно зрение (34%), разбиране на NL текст (33%) и виртуални агенти (33%).

Заключение 

В статията разгледахме как чатботът помага на бизнеса и можем да подчертаем основните точки:

 • Предоставяне на поддръжка на клиенти 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата
 • Насочване на клиенти през всички етапи на фунията на продажбите
 • Увеличаване на реализациите и изпълнение на целеви действия
 • Създаване на клиентска база с контакти и поведенчески модели
 • Повишаване на фокуса върху клиента
 • Намалени оперативни разходи
 • Увеличаване на печалби
 • Оптимизиране на разходи за персонал

Искате ли да увеличите дейностите си? Използвайте чатботове с изкуствен интелект, за да подобрите комуникациите, да представите нови продукти и да посрещнете вашите бизнес нужди. Чатботовете с AI учат бързо, анализират огромни количества информация за няколко минути и са в състояние незабавно да се адаптират към изискванията на клиента.